Redirecting to the original article link: https://www.hashwh.com/2018/10/Tibi-kya-hai-iske-kaaran-lakshan-aur-upchar-kya-hai.html